Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplannen ‘Ter Apel Oosterkade’ en ‘Sellingen Westerkamp’, Vlagtwedde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Vlagtwedde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. stcrt-2014-21758
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

“Ter Apel, Oosterkade” ( NL.IMRO.0048.WZ1403-on01 ) en “Sellingen Westerkamp” ( NL.IMRO.0048.WZ1402-on01 ) Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde maken bekend dat de ontwerpwijzigingsplannen “Ter Apel Oosterkade” en “Sellingen Westerkamp”,ter inzage liggen. De beide plangebieden hebben betrekking op percelen die in resp. de bestemmingsplannen Ter Apel en Sellingen een agrarische bestemming hebben gekregen en na wijziging in aanmerking kunnen komen voor een woonbestemming. De wijzigingsplannen voorzien in die bestemmingswijziging. De ontwerpplannen en de bijbehorende stukken liggen van 31 juli tot en met.september 2014 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage: • tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, Dorpsstraat 1 te Sellingen; • digitaal via de website via resp.de links http://ruimtelijkeplannen.stadskanaal.nl/plannen/NL.IMRO.0048.WZ1403-/NL.IMRO.0048.WZ1403-on01/ en http://ruimtelijkeplannen.stadskanaal.nl/plannen/NL.IMRO.0048.WZ1402-/NL.IMRO.0048.WZ1402-on01/ en/of www.vlagtwedde.nl/Over-de-gemeente/Wonen -en-leven/Ruimtelijke-plannen De hiervoor genoemde wijzigingsplannen maken de bouw van een woning mogelijk die gesitueerd zijn in een bestaande lintbebouwing binnen de geluidszones van de doorgaande wegen. Het blijkt dat bij realisering van die plannen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan plaatsvinden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn mede gelet op de stedenbouwkundige eisen en fysieke mogelijkheden niet mogelijk of doelmatig. Gelet hierop is het college van burgemeester en wethouders voornemens een hogere grenswaarde van 53 dB voor genoemde voorzieningen vast te stellen. Tegelijkertijd met de ontwerpwijzigingsplannen liggen de ontwerp besluiten hogere grenswaarde met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de ontwerp besluiten hogere grenswaarde ook raadplegen via de genoemde pagina op onze gemeentelijke website. Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze omtrent de ontwerpwijzigingsplannen en de ontwerpbesluiten hogere grenswaarde, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon 0599 – 320220 of 06 515 46 210.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen