Ontwerpbestemmingsplan ‘Sellingen’, Vlagtwedde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Vlagtwedde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. stcrt-2013-8040
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Sellingen’, kenmerk NL.IMRO.0048.BP0906-on01, van donderdag 28 maart 2013 tot en met woensdag 8 mei 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt bij de balie van het gemeentehuis in Sellingen. Tevens is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.vlagtwedde.nl/Over-de-gemeente/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpplan betreft een actualisering van het bestemmingsplan voor het dorp Sellingen. Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon 0599 – 320220 of 06 515 46 210.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen