Besluit intrekking natuurvergunning voor het werking hebben van een melkrundveehouderij aan Ter Apelerstraat 51, 9551XJ, Sellingen/ Sellingerstraat 4, 9551XS Sellingen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. prb-2024-677
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2024

 

Omschrijving:

De provincie Groningen heeft besloten om een vergunning Wet natuurbescherming in te trekken. Dit in verband met extern salderen. De in te trekken vergunning is destijds verleend voor het werking hebben van een melkrundveehouderij aan Ter Apelerstraat 51, 9551XJ, Sellingen/ Sellingerstraat 4, 9551XS Sellingen. Het dossiernummer is K57379.Meer informatie over het besluitHet besluit en de documenten die daarbij horen, kunt u tot en met 27 februari 2024 digitaal inzien. Lukt het niet of wilt u de documenten graag op papier bekijken? Neem dan contact op met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911.Bent u het niet eens met het besluit?U kunt de rechtbank Noord-Nederland tot 28 februari 2024 laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in beroep gaan. Meer informatie over in beroep gaan, vindt u op de website rechtspraak.nl. U moet betalen voor het instellen van een beroep (griffierecht). Voorlopige voorziening Dat u in beroep gaat, heeft geen directe gevolgen voor het genomen besluit. Wilt u de uitkomst van uw beroepsprocedure niet afwachten vanwege een spoedeisende situatie? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld schorsing van het besluit. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u vinden op rechtspraak.nl/voorlopigevoorziening. U moet betalen voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening (griffierecht). Heeft u vragen?Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 3164911 of via het e-mailadres natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Vermeld daarbij dossiernummer K57379.Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht?Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen, zoals vergunningen, bouwplannen en regelgeving, van invloed zijn op uw leefomgeving. Door het publiceren van dit bericht laten wij u weten welke besluiten wij hebben genomen of van plan zijn te nemen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen