Wijzigingsbesluit Wet natuurbescherming Beetserwijk te Sellingen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. prb-2022-14763
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2022

 

Omschrijving:

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan GroenLeven op 8 mei 2020 ontheffing verleend voor het project Beetserwijk te Sellingen, voor het realiseren, het in gebruik nemen en verwijderen van een drijvend zonnepark 'Sellingerbeetse'. Deze ontheffing is gewijzigd. De tenaamstelling is gewijzigd naar Zonnepark PV2 BV. Het oorspronkelijke besluit van 8 mei 2020, inclusief voorschriften, blijft verder ongewijzigd van kracht. Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaar dient enkel gericht te zijn op dit besluit. Tegen overige zaken die reeds in de ontheffing van 8 mei 2020 zijn vastgesteld is indienen van een bezwaar niet meer mogelijk. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken). Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen