Ontwerpbesluit voor de wijziging en uitbreiding van een geitenveehouderij aan de Zevenmeersveenweg 11 te Sellingen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. prb-2021-10304
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2021

 

Omschrijving:

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in ontwerp besloten o.g.v. de Wet natuurbescherming vergunning te verlenen voor de wijziging en uitbreiding van een geitenveehouderij aan de Zevenmeersveenweg 11, 9551 VT Sellingen. Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken na publicatie ter inzage. Het ontwerpbesluit is in te zien op officielebekendmakingen.nl of kan op verzoek worden toegezonden door het secretariaat van de afdeling Landelijk Gebied & Water (LGW), telefoon 050-316 45 43. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn op dit ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze uitbrengen aan Gedeputeerde Staten van Groningen, afdeling LGW, Postbus 610, 9700 AP Groningen, of e-mailen aan natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting op het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling LGW, telefoon 050-316 45 43.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen