Bestemmingsplan ‘Sellingen Dorp, Oude Kampenweg ong.’(NL.IMRO.1950.BP2307-vs01);

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. gmb-2024-145520
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde maken, volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Sellingen Dorp, Oude Kampenweg ong.’ vanaf 11 april 2024 zes weken ter inzage ligt.Beschrijving planHMet dit bestemmingsplan wordt aan de Oude Kampenweg te Sellingen op het voormalige schoolplein twee (kleine) woningen bestemd met eventuele bijbehorende bouwwerken.Ter inzageHet vastgestelde plan en de stukken die erbij horen liggen van 11 april 2024 t/m 22 mei 2024 voor iedereen ter inzage:1.Tijdens de openingstijden in het gemeentehuis te Sellingen;2.Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl.Beroep Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/). Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Voorlopige voorziening De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient gericht te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal: https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan wordt ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen