Ontwerpbestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering Westerwolde’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. gmb-2023-543663
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering Westerwolde’ (NL.IMRO.1950.BP2311-on01) met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.Beschrijving planDit bestemmingsplan legt een verbod op voor verkamering en een sturende regeling voor woningsplitsing voor alle bestemmingen in de gemeente Westerwolde waarbinnen de woonfunctie mogelijk is.Het bestemmingsplan wordt gevormd door de gebieden die vallen binnen het grondgebied van de gemeente Westerwolde. Eén gebied is geregeld in een beheersverordening, de Beheersverordening Emslandermeer. Voor dat gebied is de onderhavige regeling niet van toepassing.Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:1.tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Sellingen;2.digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.westerwolde.nl/plannen-procedure.Indienen zienswijzeTijdens de terinzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze over het facetbestemmingsplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon 0599 320220.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen