Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Jipsingboertangerweg 149, Sellingen, voor het veranderen (Milieu) van de inrichting en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. gmb-2021-51779
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2021

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft een omgevingsvergunning te verlenenDe veranderingen hebben betrekking op het veranderen van de bestaande varkenshouderij door het herverdelen van de varkens over de stallen en het toepassen van een ander type luchtwasser. Het aantal dieren neemt hierbij iets af.InzageDe ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken, waaronder ons vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit van 14 mei 2019, liggen van 25 februari tot 8 april 2021 ter inzage in het gemeentehuis in Sellingen.ZienswijzenTijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit en ons vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit van 14 mei 2019. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de gemeente Westerwolde, Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen, via telefoonnummer (0599) 32 02 20.BeroepEen beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen