Ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. gmb-2020-64147
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2020

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Westerwolde maken bekend dat de ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde ter inzage ligt.InhoudDe ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde is een integrale langetermijnvisie die zich richt op de hele breedte van de fysieke leefomgeving. Uitgaande van de gehele leefomgeving kunnen in een omgevingsvisie accenten worden gelegd en prioriteiten worden gesteld. In de ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde is hieraan invulling gegeven.De ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde voldoet aan de artikelen 3.2 en 3.3 van de Omgevingswet. Ingevolge de Invoeringswet Omgevingswet betekent dit dat zodra de Omgevingsvisie van kracht is, deze geldt als een omgevingsvisie als bedoeld in de Omgevingswet.Ter inzageDe ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde ligt van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:- tijdens de openingsuren in de gemeentehuizen in Wedde en Sellingen; - digitaal op www.westerwolde.nl/plannen-procedure.Indienen zienswijzenTijdens de terinzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze over de ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van Westerwolde, postbus 14, 9550 AA Sellingen of gemeente@westerwolde.nl, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde”. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon 0599 320220.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen