Ontwerpbestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan Karakteristieke panden Westerwolde’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. 5d0d7d0d3b9751e506962da47c1a8deb
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan Karakteristieke panden Westerwolde’ (NL.IMRO.1950.BP2204-on01) met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt. Beschrijving plan Uit de Omgevingsverordening provincie Groningen volgt dat het voor Groningse gemeenten verplicht is om karakteristieke en beeldbepalende gebouwen in het buitengebied te beschermen. De gemeente Westerwolde heeft ervoor gekozen om naast de karakteristieke panden in het buitengebied, ook de karakteristieke panden in de kernen (binnen de bebouwde kom) te beschermen. Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt deze bescherming planologisch geregeld. Het ontwerpbestemmingsplan is van toepassing op alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente Westerwolde. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage: 1.tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Sellingen; 2.digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.westerwolde.nl/plannen-procedure. Indienen zienswijze Tijdens de termijn van terinzagelegging is het mogelijk om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon 0599 320220.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen