Verleende vergunning: Jipsingboertangerweg 35A, Sellingen, schenken van alcoholhoudende dranken, verzenddatum: 18 april 2024

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. 48a6d6d8da8be08753f8e6b7ce0c7255
  • Onderwerp: overig
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

De burgemeester maakt bekend dat de vergunning is verleend.   Bezwaar of voorlopige voorziening Als u meent dat u door een verleende vergunning in uw belangen getroffen bent, dan kunt u daartegen binnen zes weken, na de dag van verzending, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen